Έρχεται θύελλα στον τομέα της Υγείας

Τα μέτρα, που παίρνει η κυβέρνηση στην υγεία – πρόνοια, υπηρετούν τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών, προκειμένου να εξασφαλίσει πόρους για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δράσης.
Συμβάλουν μαζί με τα άλλα αντεργατικά μέτρα που αφορούν το εισόδημα, τον εργάσιμο χρόνο, τις εργασιακές σχέσεις, το χτύπημα στα ΒΑΕ, η αύξηση της ανεργίας κλπ., στην επιδείνωση της υγείας του λαού.
Οδηγούν στη συρρίκνωση των παροχών και των υποδομών του δημόσιου τομέα υγείας – πρόνοιας, στην αύξηση των πληρωμών των εργαζομένων για υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Ενισχύουν τον εμπορευματικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα της λειτουργίας των δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν οι ίδιοι επιπλέον ποσά για υπηρεσίες, που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από τις εισφορές που πλήρωναν στα ασφαλιστικά ταμεία.
Είναι μέτρα, που έχουν αποφασιστεί πολλά χρόνια πριν και τώρα επισπεύδονται λόγω της κρίσης. Αυτά τα μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Τα πιο βασικά απ’ αυτά τα μέτρα είναι τα εξής:

1. Μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία κατά 600 εκατ € στα δημόσια νοσοκομεία και κατά 168 εκατ € για τη πρόνοια με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, η κυβέρνηση επιδιώκει περικοπές ύψους 1δις 300εκατ € για το 2011 και 350 εκατ € για κάθε χρόνο μέχρι το 2015.
2. Προβλέπεται αύξηση των εισφορών των συνταξιούχων του δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη στο 4%, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ.
3. Έχει ανακοινωθεί από την διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών υγείας (ΕΟΠΥΥ), η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο κλάδο υγείας των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ από 2,5% που είναι σήμερα, στο 7.65%, που ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.
4. Υπάρχει καθιέρωση νοσηλίων στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για ΑΜΕΑ και ψυχικά ασθενών, που επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
5. Έχει ανακοινωθεί και σχεδιάζεται η συγχώνευση, η κατάργηση ή αλλαγή χρήσης δημόσιων μονάδων υγείας. Η κατάργηση 3.000 νοσοκομειακών κρεβατιών με προοπτική να φθάσουν τις 10.000, η εκχώρηση 550 δημόσιων κρεβατιών στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης η κατάργηση 320 κλινικών των δημόσιων νοσοκομείων.
6. Σχεδιάζεται το κλείσιμο 132 παραρτημάτων των υγειονομικών μονάδων του ΙΚΑ.
7. Έχει αποφασιστεί για τους απόρους και ανασφάλιστους να χορηγούνται μόνο αντίγραφα φάρμακα με κριτήριο τη μείωση του «κόστους» της φαρμακευτικής δαπάνης για το κράτος, χωρίς να υπολογίζονται τα επιστημονικά κριτήρια. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους νοσηλευόμενους με πλάνο κατ’ έτος το 50% των χορηγούμενων φαρμάκων να είναι αντίγραφα.
8. Έχει αποφασιστεί να νοσηλεύονται σε 6 νοσοκομεία πανελλαδικά οι άποροι και οι ανασφάλιστοι (4 στην Αθήνα και 2 στην Θεσσαλονίκη).
9. Θα παρακρατείται ένα μέρος της σύνταξης των χρονίως πασχόντων και των αναπήρων που νοσηλεύονται σε προνοιακά ιδρύματα, για τα λειτουργικά τους έξοδα.
10. Ετοιμάζεται νέος κανονισμός παροχών υγείας στα πλαίσια του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που θα κάνει νέες περικοπές. Αφορά τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ.
11. Οι ασθενείς στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων πληρώνουν, 30-90€ για επίσκεψη σε γιατρούς.
12. Πληρώνουν 5€ ιατρική επίσκεψη για κάθε ειδικότητα ξεχωριστά και για εξετάσεις και θεραπείες στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, στα Κέντρα Υγείας καθώς και στα πρώην νοσοκομεία του ΙΚΑ, που πλέον έχουν ενταχθεί στο δημόσιο σύστημα.
13. Πάνω από 1000 φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας, πληρώνονται πλέον 100% από τους ασφαλισμένους αφού δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπολογίζεται ότι γι’ αυτά θα πληρώσουν οι ασφαλισμένοι περίπου 152,9 εκ € το χρόνο.
14. Έχουν μειωθεί οι λουτροθεραπείες που δίνονται στους συνταξιούχους και χρόνιους πάσχοντες και με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου, μειώνουν τους δικαιούχους και καταργούν τους συνοδούς.
15. Εκατοντάδες εξετάσεις και θεραπείες δεν καλύπτονται από τον ΟΠΑΔ, όπως υπέρηχοι, μαστογραφίες, η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη (για το σάκχαρο) κλπ.
16. Οι παροχές σε χρήμα των ασφαλιστικών ταμείων που σχετίζονται με την υγεία, πρόνοια, υγειονομικό και άλλο υλικό υφίσταται περικοπές, οι οποίες θα επεκταθούν περισσότερο λόγω της άσχημης οικονομική κατάστασης των ταμείων, από την κρατική υποχρηματοδότηση, την ανεργία, τη «μαύρη» εργασία κλπ..
17. Με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που πρόσφατα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, προβλέπεται:
α) Η χρέωση των αλλοδαπών.
β) Ο περιορισμός των υπηρεσιών υγείας στους ανασφάλιστους.γ) Η επέκταση της λίστας φαρμάκων, που δεν χρειάζονται συνταγή γιατρού και άρα δεν θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
δ) Λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας. Έχει ήδη συγκροτηθεί και σύμφωνα με τη κυβέρνηση θα λειτουργήσει από 01/09/011. Πρόκειται για ένα μηχανισμό περικοπών παροχών υγείας και προώθησης του «βασικού πακέτου παροχών».
ε) Με την ανατιμολόγηση των ιατρικών πράξεων στο δημόσιο, ώστε να φθάσουν τις τιμές της αγοράς και με την καθιέρωση ανώτατου ορίου στις αποζημιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία, θα αυξηθεί το μέρος των πληρωμών που καλούνται να πληρώσουν οι ασθενείς είτε άμεσα, είτε μέσω αυξημένων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.
ζ) Περιορισμός των προσλήψεων. Ανά 10 εργαζόμενους που θα αποχωρούν θα προσλαμβάνεται 1 για το 2011 και ανά 5 αποχωρήσεις θα προσλαμβάνεται 1 μέχρι το 2015. Ήδη έχουν παγώσει οι προσλήψεις. Θα αυξηθεί η εντατικοποίηση των εργαζομένων στα νοσοκομεία με επιπτώσεις στη ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών. Γενικεύει την αντικατάσταση θέσεων μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Πχ Επικουρικό προσωπικό. Με τα μέτρα για τις συγχωνεύσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προβλέπονται 703 λιγότεροι γιατροί, τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Προβλέπεται επίσης η μετακίνηση του υγειονομικού και άλλου προσωπικού ανάμεσα στις μονάδες υγείας και πρόνοιας στα όρια των υγειονομικών περιφερειών, όχι γιατί υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη, αλλά γιατί η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.
Η έλλειψη προσωπικού στις μονάδες υγείας, έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς και στην ασφάλειά τους. Αντίστοιχη επίπτωση υπάρχει και με την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας π.χ. το συνεχώς ανανεούμενο προσωπικό, στερεί το προτέρημα της εμπειρίας και της εκπαίδευσης από την παροχή των υπηρεσιών του.
Επίσης η έλλειψη προσωπικού οδηγεί στην καθυστέρηση ιατρικών εξετάσεων και θεραπειών, μεγάλες αναμονές και εξαναγκασμό σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών να απευθύνονται και να πληρώνουν αυξημένα ποσά στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Αλλά πολλοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία, αναγκάζονται να πληρώνουν μεγάλα ποσά σε αποκλειστικές νοσοκόμες λόγω των αυξημένων αναγκών τους, οι οποίες δε μπορούν να καλυφθούν από το ανεπαρκές σε αριθμό προσωπικό.
Η έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα στα επαρχιακά δημόσια νοσοκομεία, εξαναγκάζει σε μεγάλες μετακινήσεις των ασθενών, με σοβαρή οικονομική και κοινωνική επίπτωση στις οικογένειές τους.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.