Δημιουργία νομικού τμήματος από το ΠΑΜΕ

pame_simaΑγ. Φιλοθέης 5β, 105 56 Aθήνα
Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786 Fax 210 3802 864
E-mail : pame@pamehellas.gr http://www.pamehellas.gr

Αθήνα 21/01/2013

Προς τα Δ.Σ. των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Συνάδελφοι,
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ σε μια προσπάθεια ολόπλευρης ενημέρωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων για όλα τα θέματα και από νομικής πλευράς, προχώρησε στη δημιουργία τμήματος από συναγωνιστές δικηγόρους σε συνεργασία με τον ταξικό πόλο στον κλάδο.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα νομικά ζητήματα που τις απασχολούν, ή για τα ζητήματα που συγκεντρώνουν από εργαζόμενους θα επικοινωνούν με το ΠΑΜΕ στα τηλέφωνα 210.3301842 – 210.3301847 για να τις φέρνει σε επαφή.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.